Đã Đóng

Ultifresh/ Suit marketing executive

Finding a marketing executive/assistant to run a permanent anti odor suit and anti odor project with multiple built in pockets in Kickstarter.

Kỹ năng: Soạn thảo nội dung, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, SEO, Kỹ thuật Video

Địa điểm: null, Singapore

Xem thêm: product marketing executive, marketing executive singapore, freelancer marketing executive, freelance marketing executive india, best sales marketing executive

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #14886568