Đã đóng

Find me a Manufacturer

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1330 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

The Project is to research for the following Information:

1- Top Glue and Adhesive manufacturers Countries in Aisa

2- Top Manufacturer Companies Details (20 Company each country) (Phone, Website, Email, Address) in Top 2 Countries with Contact Details

3- List of Products manufactured by each country

4- Which companies manufacture Cold Glue, Liquid, for paper or plastic stickers

The information must be provided as Excel file, Easy and well organized.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online