Đã hoàn thành

Make a file of exhibitors

Dự án này đã kết thúc thành công bởi asmrsaeed với giá €55 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello

I am looking for a person to make a file of exhibitors from the list on the site: [url removed, login to view]

It is necessary to extract the set of coordinates (model as in the spreadsheet) from A to Z

I have a budget between 50 and 100 €

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online