Đã Đóng

Content Writer -- 3

Job Description:

Required skilled content writer

Kĩ năng: Bảo mật Internet, An ninh Web, An ninh máy tính, PHP, Viết kĩ thuật

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Jaipur, India

ID dự án: #36267173

8 freelancer chào giá trung bình₹2500000 cho công việc này

citijayamala

1. I am an expert in writing both Technical and Non-Technical Domains and sure I can write on the Technical and Non-Technical topics as per the requirement within the given time frame. 2. Also, an expert in Research Thêm

₹2500000 INR trong 3 ngày
(81 Nhận xét)
6.2