Đã đóng

A obrigatoriedade da conciliação ou mediação como forma de solução de conflitos no novo código de processo civil

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$95 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Analisar e compreender a Lei 13105/2015 que regula as atividades de conciliação e mediação no novo CPC.

As questões que o novo CPC menciona-se, tais como obrigatoriedade da manifestação, sobre audiência conciliatória e as principais interpretações sobre conciliação, mediação, com posterior comparação, observando-se as semelhanças e diferenças nas duas formas de resolução de conflitos.

O novo CPC conforme o artigo 334, tornou obrigatório a audiência preliminar de conciliação ou de mediação em qualquer processo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online