Đã Đóng

Tối ưu hóa Email Interspire + addons multithread

Tôi cần một người có thể cài đặt addons multitread phiên bản mới nhất.

tôi đang có sẵn PMTA 256ip và email interspire.

Tôi muốn 1 giờ có thể chạy đến 500.000 mail

Kĩ năng: Interspire

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10339339