Tối ưu hóa Email Interspire + addons multithread

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần một người có thể cài đặt addons multitread phiên bản mới nhất.

tôi đang có sẵn PMTA 256ip và email interspire.

Tôi muốn 1 giờ có thể chạy đến 500.000 mail

Interspire

ID dự án: #10339339

Về dự án

Dự án từ xa 7 năm trước đang mở