Đã Đóng

Tối ưu hóa Email Interspire + addons multithread

Tôi cần một người có thể cài đặt addons multitread phiên bản mới nhất.

tôi đang có sẵn PMTA 256ip và email interspire.

Tôi muốn 1 giờ có thể chạy đến 500.000 mail

Kĩ năng: Interspire

Xem nhiều hơn: m&t, auto respond email company safe service email, email 2009 dating site email, email pop server different email address save msg, sugar crm email module gives options email, email email hotmail yahoo dating email italia, email grabber somebodys myspace email, email form script different email addresses, email pdf form selected email, email header footer christmas email

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10339339