Đã Đóng

Interspire Email Marketer - Deleting Lists Issue

I need an expert on Interspire Email Marketer.

I cant seem to delete my lists on Interspire Email Marketer - something needs to be adjusted.

The program says deleted but the lists remain.

Kỹ năng: Interspire

Xem thêm: the marketer, marketer, interspire, interspire email marketer, email marketer, deleting, interspire email expert, email interspire, need expert marketer, expert interspire, interspire program, interspire marketer, email marketer smtp interspire, interspire email marketer expert, email submit affiliate program, email delivery notification program, email marketer interspire, interspire expert, need marketer, email blast php program

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Johannnesburg, South Africa

Mã Dự Án: #1680740

3 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

osmanbsd

Ready to start

$40 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
5.4
irishdruid

I'll sort it for you.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.2
Amalgamltd

Hello Sir, We are specialize in Email Marketing (see our reviews). Please check PM for details. Thanks

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0