Đã hoàn thành

interspire shopping cart cvv

I need to be able to process card payments. Customers are submitting details but details do not show in admin so each sale I have to ring customer !!

Kỹ năng: Interspire

Xem thêm: shopping cart process, cart 404, interspire sale, process card, details cart, shopping admin, interspire admin payments, zen cart shopping site slow, cart shopping cart, smart cart shopping project, Shopping card, using zen cart quickbooks point sale, cart shopping php ajax, zen cart shipping modules display admin, osc admin login customer, zen cart shopping cart hosts, interspire shopping, zen cart shopping cart sidebox, shopping cart admin

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Oldham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1645770

Đã trao cho:

toinnisfree

pls chk pmb

£100 GBP trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.1

3 freelancer đang chào giá trung bình £127 cho công việc này

tomvnphp

Interspire experts here, pl check PM for more info, thanks

£95 GBP trong 4 ngày
(9 Đánh Giá)
4.8
brycep

Hi,Payment gateway [url removed, login to view] take a look at my [url removed, login to view],which payment gateway are you using? Can you provide your site URL? Thanks!

£185 GBP trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
3.7