Đang Thực Hiện

inventory and news project

inventory and news project for Jim

Kỹ năng:

Xem thêm: project, jim, project pending, inventory project, project inventory

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Calgary, Canada

Mã Dự Án: #54960

Đã trao cho:

rjmijares

As discussed.

$70 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
3.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

Kirsh

Sir, what kind of news project do you want?

$100 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
0.0