Còn mở

Fix Ionic App Login issue

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1391 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Fix Ionic App Login issue. It is some CORS related issue, Nothing big for someone who know ionic development. Its just a matter of 5 minutes.

This Login needs to work on browser, emulator and on device. I have setup php file on server where the login info is submitted. For now it just works on browser. Everything in app is working except it does not work on emulator or device.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online