Đã đóng

Need Ionic Developer Longterm (NO TEAM)-

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $8 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

NO TEAMS! Only individuals apply

A long term position for an Ionic Developer. Need somebody to work with us fulltime, to help with our project. Please include a link to your best Ionic work(s), in order for us to reply to you. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online