Đã Đóng

Cần tìm 1 người có thể lên được app nhà cái IOS

APP IOS mô tả từ khóa nhà cái. Cần một bên có kinh nghiệm hoặc đã từng lên app cho nhà cái ......

Kĩ năng: iOS Development, Backend Development, React Native

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #27843682

6 freelancer chào giá trung bình$1029 cho công việc này

point2solutions

Kính gửi khách hàng, Hy vọng bạn đang làm tuyệt vời ở đó, Tôi đã xem xét yêu cầu của bạn, Bạn có đang phát triển ứng dụng ios cho nhà cái. Tôi có một kinh nghiệm rộng lớn về loại ứng dụng như vậy. Các tính năng sau: Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
5.3
yashtechsolution

Xin chào, Tôi có kinh nghiệm và chuyên môn về Ứng dụng di động iOS. Bạn có thể vui lòng gửi toàn bộ phạm vi dự án của bạn để xem xét. Tôi đã làm việc với nhiều Ứng dụng, tôi có thể thiết kế và phát triển dự án của bạn Thêm

$1000 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.8
Ecybersolution

Hello Employer, We have 10 Years of experienced on mobile application (Android +iPhone/ iPad) and App admin with development web services where admin can manage the app from backend. We have developed the Transport Ap Thêm

$1250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
uniqueappwork

Xin chào, tôi đã có 5 năm kinh nghiệm phát triển android và ios. Tôi đã từng xây dựng một dự án tương tự trong quá khứ của mình nên tôi có kinh nghiệm trong ứng dụng đại lý IOS. Tôi có thể thiết kế và phát triển dự án Thêm

$799 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pinfytech

Xin chào, Tôi thấy dự án của bạn đăng yêu cầu nhà phát triển Ứng dụng ios toàn ngăn có kinh nghiệm và kỹ năng. Chúng tôi có thể thảo luận và bắt tay vào thực hiện dự án của bạn. Tôi đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong Thêm

$800 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kdsighappsol

Xin chào, tôi đã có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động. (Android & iphone / ipad) và App admimn với các dịch vụ web phát triển nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ phần phụ trợ. Tôi sẽ tiếp cận dự án của bạ Thêm

$1200 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0