Đã Đóng

INTEL XDK IOS app

I have finnished in Intel XDK aplication. I need someone to make IOS app. All parts of project are finished with code and plugin, so you just need to generate IOS aplication from file which I send to you.

Kĩ năng: iOS Development

Xem nhiều hơn: intel xdk cordova tutorial, intel xdk apk download, developer certificate intel xdk, intel xdk sample apps, intel xdk android certificate, intel xdk android tutorial, intel xdk ios tutorial, intel xdk build apk, I need Xamarin developer for my iOS app, ios app file attached, iOS app project, where can i find freelance android and ios app developers in mumbai, freelance project in ios app developer china, ios-app-developer-with-high-project/, intel-xdk

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) undefined, Croatia

ID dự án: #14913636

2 freelancer đang chào giá trung bình €78 cho công việc này

€55 EUR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
€100 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0