Đã Đóng

Thiết kế ứng dụng IOS sử dụng nội bộ

Sử dụng thư viện VisionKit của IOS để xây dựng một ứng dụng trích xuất thông tin từ ảnh chụp như trong hình đính kèm.

- Lưu trữ thông tin trích xuất tại máy.

- Gửi thông tin lưu trữ lên ứng dụng trên đám mây.

Kĩ năng: iOS Development, iPhone, Swift

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Alcobendas, Spain

ID dự án: #29500788

5 freelancer chào giá trung bình€370 cho công việc này

mastersapp

Honorable señor / señora, Estoy seguro de que soy el complemento perfecto para lo que está buscando, he revisado todos sus requisitos con respecto al desarrollo de aplicaciones y podemos ayudarlo. Aparte de esto, he h Thêm

€250 EUR trong 15 ngày
(101 Nhận xét)
7.3
codemeg

Xin chào, tôi thấy rằng bạn đang tìm kiếm một ứng dụng di động để sử dụng nội bộ ứng dụng IOS và Android như được mô tả trong mô tả công việc của bạn. Tôi đã xem qua yêu cầu của dự án và muốn nói với bạn rằng tôi có ki Thêm

€500 EUR trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
6.3
pinfytech

Xin chào, Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi đã xem qua mô tả dự án của bạn và chúng tôi đã thực hiện rất nhiều dự án ứng dụng IOS trước đây. Theo nhu cầu của bạn, tôi sẽ Xây dựng Ứng dụng Di động của bạn tr Thêm

€300 EUR trong 20 ngày
(12 Nhận xét)
5.8
RachitGroup

✋Xin chào, Chào mừng bạn!! Sau khi xem xét các chi tiết công việc bạn đã cung cấp, tôi hiểu rằng bạn cần trợ giúp trong việc Tạo các Ứng dụng mong muốn của mình. Tôi vui mừng nói rằng tôi đã thực hiện các dự án tương Thêm

€500 EUR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
minhtrids

Xin chào, Tôi có thể làm ứng dụng như yêu cầu của bạn. Nếu bạn cần trên android, tôi cũng có thể làm (Flutter).

€300 EUR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0