Đã Đóng

Viết phần mềm chặn ứng dụng, web trên iOS và macOS

Hi, hiện tại mình đang cần các bạn viết một phần mềm có thể chặn ứng dụng và web trên 2 nền tảng là iOS và macOS, chi phí phía dưới mình để sẽ chỉ là ở bản macOS, ở nền tảng iOS mình cùng trao đổi thêm để ra mức chi phí cho riêng bản đó nhé.

Kĩ năng: iOS Development, iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #31385355