Đã hoàn thành

ipad app xcode

i have source files of ipad app in xcode.

i need someone to convert those files into ipa files for install on 2 ipad

i will provide 2 UDID.

Kĩ năng: iPad

Xem nhiều hơn: xcode on ipad, xcode for ipad, xcode c, xcode, udid, ipad app, ipa, App Install, app ipa, ipad install, convert app xcode, install app ipad, ipa app, xcode app, xcode IPA, app source files, app source xcode, depookie, ipad convert, convert net app ipad, convert xcode, convert website app ipad, convert ipad, convert android app ipad, ipad app xcode

Về Bên Thuê:
( 183 nhận xét ) AIR-PTY 3000, Panama

ID dự án: #1709451

Được trao cho:

DawnOp

Hi, i can get this done for you. Thanks

$40 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1