Đang Thực Hiện

iPAD order app - Version 2

iPAD order app - Version 2.

Send/receive info using FTP:

Customers and items to Ipad

Oders from Ipad

Using XML

Kĩ năng: iPad

Xem nhiều hơn: ipad order app, receive app, app ftp, ftp app, app version, app order ipad, xml app, xml ipad, send receive, order app, customer order ipad app, skanderby, ipad order, ipad ftp, purchase order ipad app, work order ipad app, ipad send, order ipad, taking order ipad app, ipad xml app, ipad app order entry, ipad xml, xml ipad app, xml order, app xml

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Højbjerg, Denmark

ID dự án: #1719449

1 freelancer đang chào giá trung bình $675 cho công việc này

hungndl

please check PM

$675 USD trong 20 ngày
(3 Nhận xét)
3.5