Đã hoàn thành

iPad Quiz fix for $30 In 1 day

Need to freeze app to vertical position so that horizontal display which hinders quiz is removed.

Looking to get it done ASAP.

Kĩ năng: iPad

Xem nhiều hơn: quiz, quiz app, in 1 day, fix app, fix crash ipad, ipad data display app, ipad product display app, fix html5 ipad, fix gateway ipad, ipad horizontal, ibej, ipad fix, fix display, fix ipad, looking partner develop iphone app, quiz ipad app, quiz app ipad, ipad app quiz, quiz ipad, ipad quiz app, great ipad quiz games, ipad quiz game, asap ipad, ipad asap, source code objective development quiz giving day

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) BA, United States

ID dự án: #1606311

Được trao cho:

eswarilluri

Please check your PMB.

$30 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

Lukeinfotech1

PLEASE CHECK PMB

$170 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0