Đang Thực Hiện

Modify Ipad app to show .xls and .ppt files

I have an ipad app that currently displays only pdfs. I need it modified to display embedded .ppts as well.

Kỹ năng: iPad

Xem thêm: ipad app, display ppt, xls ipad, app modified, ipad xls, ipad ppt, ppt ipad, ppts, modify app, save bak files xls, upload files facebook app, character count ppt files, converting dat files xls, convert dat files xls, drupal subscriptions modify display

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) anytown, United States

Mã Dự Án: #1650489

Đã trao cho:

ravichokshi

-- Please See inbox --

$60 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

kapilghai2003

Dear Client Please check PMB

$70 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.9