Đã hoàn thành

Modify Ipad app to show .xls and .ppt files

I have an ipad app that currently displays only pdfs. I need it modified to display embedded .ppts as well.

Kĩ năng: iPad

Xem nhiều hơn: ipad app, display ppt, xls ipad, app modified, ipad xls, ipad ppt, display xml files android app, ppt ipad, PPTs, facebook app wall content display, modify app, save bak files xls, view share files server app vbnet, upload files facebook app, pdf ppt doc xls text convert php, character count ppt files, converting dat files xls, convert dat files xls, drupal subscriptions modify display

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) anytown, United States

ID dự án: #1650489

Được trao cho:

ravichokshi

-- Please See inbox --

$60 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

kapilghai2003

Dear Client Please check PMB

$70 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
4.9