Đã Đóng

simple ipad application

Hi,

i need a website into apple ipad application, i mean you just need to convert a website to a ipad application

website name is: [url removed, login to view]

simple project, cheap cost, fast deliver.

Kỹ năng: iPad

Xem thêm: cheap ipad, application apple, convert website application ipad, convert apple, ipad convert, simple ipad project, simple application apple, convert ipad, convert website ipad application, ipad project application, ipad application website, simple ipad, application project ipad, simple ipad application, simple application ipad html, ipad website, convert website ipad, website ipad, simple website ipad, apple ipad, simple website application, application convert, website cheap fast, need website cheap fast, convert application

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) ankara, Turkey

Mã Dự Án: #1629366

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

yomo710

Check pms please. Thanks.

$200 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
szjim88

please contact us.

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0