Đã Hủy

Write an iPad application

Rèn luyện kĩ năng hiểu biết về web về CNTT nhiều hơn...sẵn sàng giúp và dạy các bạn có niềm đam mê về CNTT về trang web một cách nhiệt tình và không cần chi phí

Kĩ năng: iPad

Xem nhiều hơn: chi, write ipad application, trang web, ipad web application, weekly planner application ipad, meta trader application ipad, sql application ipad, apple application ipad read email attachments hotmail, application ipad, online kiosk application ipad, kiosk application ipad, video application ipad, windows form application read write file, windows form application read write text

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pleiku, Vietnam

ID dự án: #5452202