Đã Đóng

Amarin Monotouch IOS Conversion

Need Android converting into MonoTouch using Xamarin MonoDevelop

I can send Android source code to winning bidder....

Kĩ năng: Android, iPad, iPhone

Xem nhiều hơn: xamarin, xamarin android, ios code, c xamarin, c android ios xamarin, xamarin source code, ios code android, source code android ios, xamarin iphone, xamarin ios, converting android iphone, android using xamarin, conversion code, monotouch xamarin, xamarin android iphone, monotouch ios, converting android, code android ios, xamarin code, monodevelop, android ios code, monotouch android code, ios android code, need ios, iOS source code

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Kathmandu, Nepal

ID dự án: #1616261

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

martininfotech99

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0