Đã Đóng

Podcast/Blog Feed Application

Please see attached document. Please make sure that you can deliver on all the requirements and include all the requirements in your costing.

Kỹ năng: Android, Blackberry, iPad, iPhone

Xem thêm: podcast android, blog feed application, android blog, android feed application, blog android, android blog application, android feed, android podcast, podcast application, rss feed blog post, feed blog post, feed blog, post rss feed blog, feed blog posts, feed iphone application

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rivonia, South Africa

Mã Dự Án: #1667975

2 freelancer đang chào giá trung bình $235 cho công việc này

zfcontractors

hi sir, please check your private message.

$250 USD trong 25 ngày
(1 Đánh Giá)
3.8
Gabrielrock

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0