Đã Đóng

phát triển ứng dụng game bài trên android, iphone, ipad,window phone - open to bidding

Chào anh!chúng tôi muốn phát trienr 1 dự án mạng xã hội game bài tương tự như ứng dụng [url removed, login to view]úng ta có thể hợp tác?

Kĩ năng: Android, iPad, iPhone

Xem nhiều hơn: h game, tri, game android, anh, ipad bidding, android iphone ipad, game iphone ipad, game iphone ipad android, iphone ipad game, bidding iphone game, android phone ipad, ipad android phone, game ipad android, game android iphone, android iphone game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #5695048

1 freelancer đang chào giá trung bình $526 cho công việc này

zhangming12

Hi, Nice to meet you. I am mobile App/Game developer in China. I have been developing many mobile apps for over 5 years. You can check my portfolio. As you can see, I have many experiences in Mobile App deve Thêm

$526 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0