Đã hoàn thành

voip consulting

Looking for experienced mobile dialer (sip dialer no callback needed), to clarify few things for us, before we open another project for it, by answering few question,

Kĩ năng: Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile

Xem nhiều hơn: voip consulting, voip sip dialer, voip project, voip mobile dialer, voip dialer, sip iphone, mobile consulting, IT consulting, android voip, android sip, android dialer, mobile sip android, sip mobile dialer project, question android, android voip project, android dialer sip, voip android project, sip dialer android iphone, open dialer android, android iphone voip, mobile sip voip dialer project, open sip mobile dialer, sip mobile voip, sip voip android iphone, voip project android

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) kwiat, Kuwait

ID dự án: #1703400

Được trao cho:

intelligentalgo

Hi, please detail your requirements.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

U7WPXt20m

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0