Up app game lên appstore

Đã Đóng Đã đăng vào 11 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Nha trang cần tìm 1 bạn chuyên về ios

Công việc cụ thể như sau

- Am hiểu policy apple

- Có kinh nghiệp lách app game dính bản quyền lên appstore

- Biết coccos là 1 lợi thế

Hiện tại

Budget : thỏa thuận khi trao đổi ( Min 15xxx)

iPhone Mobile App Development Objective C iPad Cocos2d

ID dự án: #34977278

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 9 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$4131 cho công việc này

nss1s

Hi, Nha trang I read your project details and I am very interested. I have rich experience with publishing apps. I have also good experience with building games using unity/cocos2d. I can do your project as perfect and Thêm

$4000 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
3.0