Đã Đóng

Application for Point of Sales

Job Description:

To build an app for point of sales service prototype.

Place Order and payment.

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development, Android, Kiến trúc phần mềm, iPad

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #35405703