Đã Đóng

IPhone App translation

Job Description:

An iphone fitness app User interface translation from english to chinese simplified and traditional

Kĩ năng: iPhone, Dịch thuật, Mobile App Development, Biên dịch viên tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung truyền thống (Hong Kong)

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vác, Hungary

ID dự án: #35415628