Đang Thực Hiện

Property Management App

Looking for an experienced iOS and Android Mobile App developer to design and develop a property management App for landlords to manage their portfolios. Similar to [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL]

Kĩ năng: iPhone, Android, Mobile App Development, Android App Development, iOS Development, Quản lý bất động sản

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) EDGWARE, United Kingdom

ID dự án: #34000826

Được trao cho:

(52 Đánh Giá)
6.2

115 freelancer chào giá trung bình£1792 cho công việc này

(80 Nhận xét)
9.6
(803 Nhận xét)
10.0
(576 Nhận xét)
9.7
(391 Nhận xét)
9.5
(154 Nhận xét)
9.2
(195 Nhận xét)
9.1
(47 Nhận xét)
8.9
(327 Nhận xét)
9.1
(140 Nhận xét)
9.0
(44 Nhận xét)
8.4
(44 Nhận xét)
8.6
(191 Nhận xét)
8.5
(138 Nhận xét)
8.6
(202 Nhận xét)
8.3
(260 Nhận xét)
8.4
(72 Nhận xét)
8.3
(19 Nhận xét)
8.0
(112 Nhận xét)
8.1
(82 Nhận xét)
8.1
(223 Nhận xét)
8.4