Đã hoàn thành

iOS app for augmented reality

Được trao cho:

georgemincila

Hi, I am ready.

$1500 USD trong 30 ngày
(9 Đánh Giá)
6.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $1380 cho công việc này

WangJin

Hi. Please check your pmb. Thank you.

$1500 USD trong 20 ngày
(74 Nhận xét)
8.0
vitalyalexeev

Hello, I suggest Flash to create your app. Because I am author of Flash==>iOS converter. Flash supports socket connection so it can be used to communicate with backend. Thanks

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
swinteractive

please check pm for details

$1400 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
md1modimeyashi

Hello Sir, Please See PM BOX for further Details. Thanks.

$1250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mobisoft11

dear sir,pls see the pmb. thanks

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0