Đã hoàn thành

iphone & ipad app

Được trao cho:

abhi1011

In just 100 USD will give you total 40 images in just 2 days.

$100 USD trong 3 ngày
(21 Đánh Giá)
5.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $128 cho công việc này

MobileTeamVN

Hi. Please check PM. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(133 Nhận xét)
7.6
deviphoneipad

Hi! Please check your PMB. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(165 Nhận xét)
7.2
oneteamus

I am in Detroit, Michigan, USA working as a freelance smart phone developer. Please check PMB

$250 USD trong 14 ngày
(4 Nhận xét)
5.7
ac3xx

Please check PMB.

$150 USD trong 1 ngày
(21 Nhận xét)
4.7
bharatmaru

i can do it.

$190 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0