Đã Hủy

Need Updates on an existing iPhone app

Hi,

Details via PMB.

Won't pay more than $50-$70 very simple updates needed..

Regards,

PB.

Kỹ năng: iPhone, Objective C

Xem thêm: updates, app updates, simple objective, pay app, iphone simple app needed, existing iphone, iphone app existing, simple iphone app needed, need simple iphone app, iphone app objective, updates iphone, pay iphone app, need paypal app iphone, iphone pmb, shoutcast app iphone, gps app iphone, presentation app iphone, irc app iphone, shopping app iphone

Về Bên Thuê:
( 121 nhận xét ) Belfast, Ireland

Mã Dự Án: #1042508

10 freelancer đang chào giá trung bình $56 cho công việc này

deviphoneipad

Hi! Please check your PMB. Thanks

$50 USD trong 3 ngày
(228 Đánh Giá)
7.8
namanhams

Hi, Please check your inbox. Thanks.

$50 USD trong 3 ngày
(21 Đánh Giá)
5.6
FBombMedia

Please see PM.

$70 USD trong 0 ngày
(15 Đánh Giá)
5.4
ac3xx

Please check PMB.

$50 USD trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
4.7
sergt

Hello, check PM

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.3
mahmoudtn

hello , please check PBM.thank you.

$60 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
Computational

Explain more details.

$70 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
khoatrantn

Please tell me more details!

$60 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ituetvn

Can I help you? Please check your PMB

$60 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
darshjiber

Hi Pls check the PMB. Thanks,

$45 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0