Đang Thực Hiện

Simple iPhone App

Can only be $30.

More information will be supplied.

Kỹ năng: iPhone, Objective C

Xem thêm: simple objective, simple information app, iphone app objective, iphone app coding simple, simple web app iphone, iphone simple organizer app, develop simple app iphone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Cape Town, South Africa

Mã Dự Án: #1058385

Đã trao cho:

MobileTeamVN

Hi Vardi. I've done it. Source code will be sent via mail.

$30 USD trong 0 ngày
(160 Đánh Giá)
7.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

kingyond

hi, i read your requirements, i like simple iphone app, let's start it.

$30 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
5.8
gbili

I can do it.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0