Đã hoàn thành

Simple iPhone App

Được trao cho:

MobileTeamVN

Hi Vardi. I've done it. Source code will be sent via mail.

$30 USD trong 0 ngày
(160 Đánh Giá)
7.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

kingyond

hi, i read your requirements, i like simple iphone app, let's start it.

$30 USD trong 0 ngày
(17 Nhận xét)
5.8
gbili

I can do it.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0