Đã Hủy

Require slicing & development of series of HTML5 pages

Require slicing and development of series of HTML5 pages for mobile safari, iOS.

Kĩ năng: HTML5, iPhone, PSD to HTML

Xem nhiều hơn: development mobile, require, iOS development, html slicing, ios html amp, html5 amp, ios safari, development html5, psd ios, iphone slicing, ios html, slicing psd ios, mobile slicing, psd html slicing, slicing psd html5, html require, html5 psd, ios psd, html5 slicing, iphone psd slicing, html slicing psd, html ios psd, slicing psd iphone, html5 ios, html ios

Về Bên Thuê:
( 324 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1042191

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

pwebcreation

Dear Sir/Mam, Please check PNB. Thanks and Regards proficient web creation

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0