Đã hoàn thành

Add viewcontroller and scrolling to app

Được trao cho:

ac3xx

Bid as discussed.

$65 USD trong 3 ngày
(21 Đánh Giá)
4.7

7 freelancer đang chào giá trung bình $161 cho công việc này

oneteamus

I am in Detroit, Michigan, USA working as a freelance smart phone developer. Please check PMB

$250 USD trong 14 ngày
(4 Nhận xét)
5.7
namanhams

Hi, Please check your inbox. Thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
chanhuff

Please see PM

$30 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
5.1
discretedevs

Hello Sir, I'm interested in your work. Please Check Your P.M

$100 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.0
csoftmobi

dear sir,pls see the pmb. thanks

$600 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
marianodonati

Please, refer to your PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0