Đang Thực Hiện

Add viewcontroller and scrolling to app

I need someone to add a viewcontroller and a scroll view to an existing app. This should be a fairly simple project.

Kỹ năng: iPhone

Xem thêm: scrolling, scrolling iphone, existing app, simple project iphone app, iphone app existing, scroll app, add iphone, fbombmedia, iphone app add, need someone app, scroll view, iphone scrolling, simple add app iphone, scrolling project, flash simple project, simple project flash, mysql php simple project, simple project jsp servlet, database php simple project, php mysql simple project, simple project php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Columbus, United States

Mã Dự Án: #1035056

Đã trao cho:

ac3xx

Bid as discussed.

$65 USD trong 3 ngày
(21 Đánh Giá)
4.7

7 freelancer đang chào giá trung bình $161 cho công việc này

oneteamus

I am in Detroit, Michigan, USA working as a freelance smart phone developer. Please check PMB

$250 USD trong 14 ngày
(4 Đánh Giá)
5.7
namanhams

Hi, Please check your inbox. Thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
5.6
chanhuff

Please see PM

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
5.1
discretedevs

Hello Sir, I'm interested in your work. Please Check Your P.M

$100 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.0
csoftmobi

dear sir,pls see the pmb. thanks

$600 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
marianodonati

Please, refer to your PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0