Đã Đóng

App for Mobile

Tôi cần 1 bạn viết app để đưa 1 app có sắn lên Apple Việt Nam

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development, Android, iPad, Objective C

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #21341669

9 freelancer chào giá trung bình$129 cho công việc này

shyamvijaywargiy

Hello ,hope are you well there I have seen your requirement and I am interested in this.I am ready from now to work on your app. i have 7 years of experience in mobile (android / ios ) app development. I will complete Thêm

$100 USD trong 4 ngày
(49 Nhận xét)
7.3
kodecubeinfosys

Hi, Greetings of the day! I read your requirement the need of a developer to build an app for mobile . i understood your idea well and can deliver same. We have done similar level of enterprise development bef Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(53 Nhận xét)
7.1
lisadeveloper5

Chào, Tôi sẽ phát triển ứng dụng Android cho bạn, trong ứng dụng này tôi có thể cung cấp nhiều tính năng và chức năng khác nhau. Tôi có kinh nghiệm tuyệt vời trong phát triển ứng dụng di động, tôi sẽ phát triển ứng dụ Thêm

$120 USD trong 7 ngày
(31 Nhận xét)
5.8
vranjan

Hi, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Website design & development. I'm a full-stack developer with more than 10 years of work experience. Expert in BOTH Backend and Front- Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(22 Nhận xét)
5.1
viralrathod1

Hello, Hope you are doing great. I have checked your requirement and interested to work on it. We have rich 5+ year of experience in android and iPhone development and have many apps in our portfolio. We have worked Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(12 Nhận xét)
4.6
rbtech1984

Hi, We have already done many types of app for clients I would like to suggest you we will develop it for you in Android, iOS Native due to the best framework support on the schema level. Apps Work:- Android http Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.4
appsanju8

What I would like to offer before you award me, a sample design as per your requirement. Once you get happy with my sample design then you can award me the project. Please check my online portfolio; [login to view URL] Thêm

$100 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.9
pinfytech

Xin chào, Tôi đã thấy bạn đăng dự án bạn muốn Ứng dụng di động (ANDROID VÀ IOS) .. Theo yêu cầu của bạn. Tôi quen thuộc với tất cả các công nghệ cần thiết và tôi đã làm việc với một nhóm và xây dựng nhiều loại ứng dụ Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
du1471995

Hãy cho tôi 1 cách thức nào khác để tôi có thể liên hệ và trao đổi với bạn về yêu cầu của dự án này được không

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0