App game Casino

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Làm APP game dựa trên code web có sẵn. APP hoạt động và chức năng trên APP giống như Website đã có. Xuất bản lên CH Play và APP Store

iPhone Mobile App Development Android Phát triển game Thiết kế trò chơi

ID dự án: #31389734

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$883 cho công việc này

Thuhang1999

Tôi sẽ làm tốt những công việc được giao . hãy liên hệ với tôi. .................................................

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Nambeo99

This is a job that requires a lot of skills if you can do it, it will help a lot for you and your life.

$1400 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0