Đã Đóng

App game Casino

Làm APP game dựa trên code web có sẵn. APP hoạt động và chức năng trên APP giống như Website đã có. Xuất bản lên CH Play và APP Store

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development, Android, Phát triển game, Thiết kế trò chơi

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Phnom Penh, Cambodia

ID dự án: #31389734

3 freelancer chào giá trung bình$883 cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0
Thuhang1999

Tôi sẽ làm tốt những công việc được giao . hãy liên hệ với tôi. .................................................

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Nambeo99

This is a job that requires a lot of skills if you can do it, it will help a lot for you and your life.

$1400 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0