Đã Đóng

App IOS Đơn Giản

4 freelancer đang chào giá trung bình $525 cho công việc này

(38 Nhận xét)
7.1
unix515

Hello, I am a programmer specialized in Swift. I will develop your iOS app from scratch. Please contact me and explain about what you want. I will implement the feature so that you can upload it to appstore. Thanks. Zh Thêm

$750 USD trong 8 ngày
(48 Nhận xét)
5.9
trongtu235

Hello! I am a young and passionate person. Most people who know me say i am sociable, open-minded and helpful. I have much experience in iOS & SwiftUI development. I have rich knowledge and many experiences in Mobile Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
tranhunganh

App có dùng API không, nếu có thì API đã hoàn chỉnh chưa. Bạn có thể cho tôi biết app bao gồm những chức năng nào không? Ước tính khoảng bao nhiêu màn hình?

$500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0