Đã Đóng

application development (Apple)

9 freelancer đang chào giá trung bình $148 cho công việc này

MobileTeamVN

Hello, please let me help you. Check PM. Thank you.

$40 USD trong 7 ngày
(158 Đánh Giá)
7.7
beepig

Hi there, my team has many experiences in iOS development. Let us do it for you. Please contact us via PMB.

$50 USD trong 6 ngày
(84 Đánh Giá)
7.6
maverick26

Please check PM.

$200 USD trong 7 ngày
(58 Đánh Giá)
6.7
busysouls

Hi, Please check PMB. Business Souls

$150 USD trong 7 ngày
(20 Đánh Giá)
5.3
ShanninC

Please Read PM

$160 USD trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
4.4
mac3

Hello, please the PM for more info. Thanks!!!

$160 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
4.3
harimskrishnan

Dear Sir, Please See PMB

$200 USD trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
4.1
goodmanager2011

Hello, check pmb please. Thank you.

$200 USD trong 5 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7
MaheshBE2009

Hi,I can develop your project..Pls give me details of project. -Thanks

$175 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0