Đã hoàn thành

Create a waveform corresponding to HLS audio in iOS

Được trao cho:

astrovn

here i am Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹3181 INR trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.8

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹5924 cho công việc này

₹7368 INR trong 35 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
denizakya

Hi, I've been develop using Objective C for several years. Regards Relevant Skills and Experience Objective C Swift Realm Proposed Milestones ₹7222 INR - Prototyping

₹7222 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0