Đã hoàn thành

Image recognition

Được trao cho:

$15 USD trong 15 ngày
(18 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
5.7