Đang Thực Hiện

iphone app for site

Đã trao cho:

ioscoder

As discussed .

$200 USD trong 7 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

littlebearuk

Hi There, I'm interested in developing the application for your website. Please check your PMB. Kind Regards Josh

$150 USD trong 10 ngày
(26 Đánh Giá)
5.3