Đã hoàn thành

Privat project for fayt75 05/26/2012

Được trao cho:

fayt75

Hi, thanks for the project.

$60 USD trong 30 ngày
(42 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

DecentGuy

Kindly provide more information, what kind of app is yours, and in which format do you want the algorithms .

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0