Đã Đóng

swift videorecorder

we are using pixelSDK and want to show a timer in the video recorder screen

Kĩ năng: iPhone, Swift, Objective C, Mobile App Development, iPad

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) kolkata, India

ID dự án: #32685362

2 freelancer chào giá trung bình ₹575/giờ cho công việc này

(29 Nhận xét)
5.0
(3 Nhận xét)
4.5