Đã Đóng

Xamarin Developer -- 4

1 freelancer đang chào giá trung bình $12 cho công việc này

Naseerkpk56

I have 3 years experience in xamarin cross platform with different dbs. I have completed a lot of project locally and globally as well. And working with different online and offline DBs like Sqlite, MySql, firebase, e Thêm

$12 AUD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0