Đã Hủy

isometric stick figure all 8 directions

an isometric stick figure in all 8 directions similar to the one on Stick RPG 2

should have..

N, NE, W, SE and etc animations including

-idle (breathing)

-walking

-running

-skateboard idle

-skateboarding

preferred if flash!

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: c-stick, stick, skateboard, IDLE, directions, isometric directions, isometric figure, stick figure directions, isometric walking, skateboarding, stick rpg, skateboarding animations, stick skateboarding, free walking man silhouette animation flash, animations walking, moving walking stick figure, walking stick figure flash, moving stick figure walking, guide create walking man cartoon animation flash, flash animations running, skateboard flash, flash skateboard, walking animations, stick figure walking animation actionscript, interactive walking stick figure actionscript

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) San Jose, United States

ID dự án: #1677078

1 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

trendy2006

Hired by the Employer

$125 USD trong 5 ngày
(45 Nhận xét)
6.3