Đang Thực Hiện

Liferay JournalarticleUtil, getting right articles

I need a filter utility class in Liferay 6 Enterprise Edition, which give me back all recent(highest version number) and aproved journalarticles. There has to be 5 methods.

List<JournalArticle> = getallArticlesByCategoryAndType(String articleType, AssetCategory category)

List<JournalArticle> = getallArticlesByType(String articleType)

List<JournalArticle> = getallArticlesByCategory(AssetCategory category)

List<JournalArticle> = getallArticlesByCategoryAndType(String articleType, List<AssetCategory> categoryList)

List<JournalArticle> = getallArticlesByCategory(List<AssetCategory> categoryList)

Kỹ năng: J2EE

Xem thêm: liferay articles category, liferay journalarticle, string j, liferay, filter category, getting, category filter, liferay articles list, prepaid number generation methods, articles beauty getting jobs, liferay articles, getting voip number asterix, liferay articles rating, number posted articles joomla, extended menu number articles, paid write articles right

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Stuttgart, Germany

Mã Dự Án: #1037684

Đã trao cho:

ITWIZGAF

pls see the inbox...

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $212 cho công việc này

aimprosoft

Please check PM

$800 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
5.9
liferayLancer

please check pmb

$100 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
3.8
aoefmpes

pl check PM

$100 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7
viq

Could do it for you!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0