Đã hoàn thành

Liferay JournalarticleUtil, getting right articles

I need a filter utility class in Liferay 6 Enterprise Edition, which give me back all recent(highest version number) and aproved journalarticles. There has to be 5 methods.

List<JournalArticle> = getallArticlesByCategoryAndType(String articleType, AssetCategory category)

List<JournalArticle> = getallArticlesByType(String articleType)

List<JournalArticle> = getallArticlesByCategory(AssetCategory category)

List<JournalArticle> = getallArticlesByCategoryAndType(String articleType, List<AssetCategory> categoryList)

List<JournalArticle> = getallArticlesByCategory(List<AssetCategory> categoryList)

Kĩ năng: J2EE

Xem nhiều hơn: journalarticleutil, journalarticleutil liferay, liferay articles category, liferay journalarticleutil, liferay journalarticle, string j, Liferay, filter category, getting, category filter, liferay articles list, prepaid number generation methods, articles beauty getting jobs, hello name kids next door i`m number, liferay liferay, liferay articles, getting voip number asterix, liferay articles rating, number articles per day associated content, limiting number articles shown joomla, number posted articles joomla, extended menu number articles, paid write articles right

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Stuttgart, Germany

ID dự án: #1037684

Được trao cho:

ITWIZGAF

pls see the inbox...

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $212 cho công việc này

aimprosoft

Please check PM

$800 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
5.9
liferayLancer

please check pmb

$100 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
3.8
aoefmpes

pl check PM

$100 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
viq

Could do it for you!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0