Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Hi,

There are few fixes needed in order to make the graphs work which should not take more than 1-2 hrs to fix it.

Its developed using Rails 5.0 and postgres.

This should be fixed using Team viewer and skype right away.

If this job is done perfectly then it may lead into more hrs.

I am looking for long term as there are other projects in pipeline.

I am looking for individual only.

If you cannot work now please do not apply.

Minimum of 5+ years in Jquery,rails,postgres is minimum needed.

Budget for this is 20$ only.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online