Đã đóng

Convert Gravity Forms select field into jQuery spinner

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $118 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have a spinner select setup and it's working exactly like I want on desktop but not working on mobile. So need to get it working on mobile as well.

I used this article to set it up - [url removed, login to view]

Here is what I've done - [url removed, login to view]

Here is a look at the markup - [url removed, login to view]

Just need to get this working on mobile devices.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online