Convert Gravity Forms select field into jQuery spinner

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

I have a spinner select setup and it's working exactly like I want on desktop but not working on mobile. So need to get it working on mobile as well.

I used this article to set it up - [url removed, login to view]

Here is what I've done - [url removed, login to view]

Here is a look at the markup - [url removed, login to view]

Just need to get this working on mobile devices.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online